ทดสอบกำแพงชายแดนของทรัมป์

เวลา:2019-05-22 บรรณาธิการที่รับผิดชอบ:怀埯 แหล่ง:W88 กีฬาฟุตบอลลอตเตอรี คลิกที่:105 รอง

นักท่องเที่ยวดูใกล้ ๆ ต้นแบบของกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่ด้านหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวดูใกล้ ๆ ต้นแบบของกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่ด้านหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวดูใกล้ ๆ ต้นแบบของกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่ด้านหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
1/41
รถบัสที่บรรทุกนักท่องเที่ยวกำลังถ่ายรูปหลังรั้วชายแดนปัจจุบันระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนา, เม็กซิโก, 11 มีนาคม 2018 REUTERS / Jorge Duenes

รถบัสที่บรรทุกนักท่องเที่ยวกำลังถ่ายรูปหลังรั้วชายแดนปัจจุบันระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนา, เม็กซิโก, 11 มีนาคม 2018 REUTERS / Jorge Duenes

รถบัสที่บรรทุกนักท่องเที่ยวกำลังถ่ายรูปหลังรั้วชายแดนปัจจุบันระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนา, เม็กซิโก, 11 มีนาคม 2018 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
2/41
นักท่องเที่ยวถ่ายภาพต้นแบบของกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่ด้านหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกที่ตีฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวถ่ายภาพต้นแบบของกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่ด้านหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกที่ตีฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวถ่ายภาพต้นแบบของกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่ด้านหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกที่ตีฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
3/41
นักท่องเที่ยวถ่ายภาพต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่ด้านหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวถ่ายภาพต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่ด้านหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวถ่ายภาพต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่ด้านหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
4/41
นักท่องเที่ยวยืนใกล้ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวยืนใกล้ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวยืนใกล้ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
5/41
ต้นแบบสำหรับผนังของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นเห็นได้จากภายในรถบัสที่นำนักท่องเที่ยวมาด้านหลังรั้วพรมแดนในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนา, เม็กซิโก, 11 มีนาคม 2018 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับผนังของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นเห็นได้จากภายในรถบัสที่มีนักท่องเที่ยวอยู่หลังรั้วชายแดนในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนา, เม็กซิโก, 11 มีนาคม 2018 REUTERS / Jorge ... more

ต้นแบบสำหรับผนังของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นเห็นได้จากภายในรถบัสที่นำนักท่องเที่ยวมาด้านหลังรั้วพรมแดนในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนา, เม็กซิโก, 11 มีนาคม 2018 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
6/41
นักท่องเที่ยวยืนใกล้ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวยืนใกล้ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวยืนใกล้ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
7/41
นักท่องเที่ยวดูต้นแบบของกำแพงชายแดนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่ด้านหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวดูต้นแบบของกำแพงชายแดนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่ด้านหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวดูต้นแบบของกำแพงชายแดนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่ด้านหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
8/41
นักท่องเที่ยวยืนใกล้ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวยืนใกล้ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวยืนใกล้ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
9/41
นักท่องเที่ยวดูใกล้ ๆ ต้นแบบของกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่ด้านหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวดูใกล้ ๆ ต้นแบบของกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่ด้านหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวดูใกล้ ๆ ต้นแบบของกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่ด้านหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
10/41
ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
11/41
นักท่องเที่ยวถ่ายภาพต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่หลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวถ่ายภาพต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่หลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวถ่ายภาพต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่อยู่หลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2551 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
12/41
นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาใกล้ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาใกล้ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes

นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาใกล้ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกหลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 11 มีนาคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
13/41
ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
14/41
รั้วชายแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกพบเห็นได้ที่ชายแดนเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes

รั้วชายแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกพบเห็นได้ที่ชายแดนเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes

รั้วชายแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกพบเห็นได้ที่ชายแดนเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
15/41
ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นเห็นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นเห็นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นเห็นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
16/41
ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นเห็นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นเห็นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นเห็นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
17/41
ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นเห็นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นเห็นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นเห็นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
18/41
ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นเห็นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นเห็นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นเห็นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
19/41
ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
20/41
รั้วชายแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกมีให้เห็นในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนา, เม็กซิโก, วันที่ 27 มกราคม 2018 REUTERS / Jorge Duenes

รั้วชายแดนระหว่างสหรัฐฯกับเม็กซิโกเห็นได้จากภาพนี้ถ่ายจากชายแดนด้านเม็กซิโกที่ตีฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes

รั้วชายแดนระหว่างสหรัฐฯกับเม็กซิโกเห็นได้จากภาพนี้ถ่ายจากชายแดนด้านเม็กซิโกที่ตีฮัวนาเม็กซิโก 27 มกราคม 2561 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
21/41
แบบจำลองผนังแปดด้านบนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ห้าอันดับแรกแสดงใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ในสหรัฐอเมริกา - ชายแดนเม็กซิโกใกล้กับซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย 23 ตุลาคม 2017 REUTERS / Mike Blake

ต้นแบบด้านบนของผนังทั้งแปดด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงให้เห็นว่าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ตามแนวชายแดนสหรัฐฯ - เม็กซิโกใกล้ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย 23 ตุลาคม 2560 REUTERS / Mike Blake

ต้นแบบด้านบนของผนังทั้งแปดด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงให้เห็นว่าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ตามแนวชายแดนสหรัฐฯ - เม็กซิโกใกล้ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย 23 ตุลาคม 2560 REUTERS / Mike Blake
ปิด
22/41
ต้นแบบ (C) สำหรับผนังชายแดนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกแสดงใกล้เสร็จในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาเม็กซิโก 23 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบ (C) สำหรับผนังชายแดนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกแสดงใกล้เสร็จในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาเม็กซิโก 23 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบ (C) สำหรับผนังชายแดนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกแสดงใกล้เสร็จในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาเม็กซิโก 23 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
23/41
ต้นแบบหนึ่งในแปดกำแพงต้นแบบของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นภาพตามแนวชายแดนสหรัฐฯของเม็กซิโกใกล้ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย 23 ตุลาคม 2560 REUTERS / Mike Blake

หนึ่งในต้นแบบต้นแบบของกำแพงชายแดนแปดแห่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นภาพตามแนวชายแดนสหรัฐฯ - เม็กซิโกใกล้ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย 23 ตุลาคม 2560

หนึ่งในต้นแบบต้นแบบของกำแพงชายแดนแปดแห่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นภาพตามแนวชายแดนสหรัฐฯ - เม็กซิโกใกล้ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย 23 ตุลาคม 2560
ปิด
24/41
ต้นแบบ (R) สำหรับผนังชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์หลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 23 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบ (R) สำหรับผนังชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์หลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 23 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบ (R) สำหรับผนังชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์หลังรั้วพรมแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 23 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
25/41
ต้นแบบด้านบนสุดของหนึ่งในแปดต้นแบบกำแพงพรมแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นภาพตามสหรัฐอเมริกา - ชายแดนเม็กซิโกใกล้กับซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย 23 ตุลาคม 2017 REUTERS / Mike Blake

ต้นแบบด้านบนสุดของหนึ่งในแปดต้นแบบกำแพงพรมแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นภาพตามแนวชายแดนสหรัฐฯ - เม็กซิโกใกล้ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย 23 ตุลาคม 2560 REUTERS / Mike Blake

ต้นแบบด้านบนสุดของหนึ่งในแปดต้นแบบกำแพงพรมแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นภาพตามแนวชายแดนสหรัฐฯ - เม็กซิโกใกล้ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย 23 ตุลาคม 2560 REUTERS / Mike Blake
ปิด
26/41
ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
27/41
ต้นแบบสำหรับผนังของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกได้เห็นในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาประเทศเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับผนังของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกได้เห็นในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาประเทศเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับผนังของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกได้เห็นในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาประเทศเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
28/41
People (R) ทำงานในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียที่สถานที่ก่อสร้างต้นแบบสำหรับประธานาธิบดี Donald Donald Trump กับเม็กซิโกในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาประเทศเม็กซิโก 3 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

People (R) ทำงานในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียที่สถานที่ก่อสร้างต้นแบบสำหรับประธานาธิบดี Donald Donald Trump กับเม็กซิโกในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาประเทศเม็กซิโก 3 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

People (R) ทำงานในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียที่สถานที่ก่อสร้างต้นแบบสำหรับประธานาธิบดี Donald Donald Trump กับเม็กซิโกในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาประเทศเม็กซิโก 3 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
29/41
ต้นแบบสำหรับผนังของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกได้เห็นในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาประเทศเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับผนังของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกได้เห็นในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาประเทศเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับผนังของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกได้เห็นในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาประเทศเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
30/41
ผู้คนทำงานในสถานที่ก่อสร้างแปดต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย 27 กันยายน 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ผู้คนทำงานในสถานที่ก่อสร้างแปดต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย 27 กันยายน 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ผู้คนทำงานในสถานที่ก่อสร้างแปดต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย 27 กันยายน 2017 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
31/41
ส่วนหนึ่งของต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ส่วนหนึ่งของต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ส่วนหนึ่งของต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกนั้นอยู่ด้านหลังรั้วชายแดนปัจจุบันในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนของเม็กซิโกในติฮัวนาเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
32/41
ผู้คนทำงานในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียที่สถานที่ก่อสร้างต้นแบบสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาเม็กซิโก 3 ตุลาคม 2560 REUTERS / Jorge Duenes

ผู้คนทำงานในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียที่สถานที่ก่อสร้างต้นแบบสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาเม็กซิโก 3 ตุลาคม 2560 REUTERS / Jorge Duenes

ผู้คนทำงานในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียที่สถานที่ก่อสร้างต้นแบบสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาเม็กซิโก 3 ตุลาคม 2560 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
33/41
ต้นแบบสำหรับผนังของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกได้เห็นในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาประเทศเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับผนังของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกได้เห็นในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาประเทศเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับผนังของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกได้เห็นในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาประเทศเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
34/41
ผู้คนทำงานในสถานที่ก่อสร้างแปดต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย 27 กันยายน 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ผู้คนทำงานในสถานที่ก่อสร้างแปดต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย 27 กันยายน 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ผู้คนทำงานในสถานที่ก่อสร้างแปดต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย 27 กันยายน 2017 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
35/41
ต้นแบบสำหรับผนังของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกได้เห็นในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาประเทศเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับผนังของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกได้เห็นในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาประเทศเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ต้นแบบสำหรับผนังของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกได้เห็นในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาประเทศเม็กซิโก 12 ตุลาคม 2017 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
36/41
รถลาดตระเวนชายแดนสหรัฐฯขับผ่านชายแดนระหว่างสหรัฐฯและเม็กซิโกใกล้กับสถานที่ก่อสร้างต้นแบบแปดแห่งสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียในวันที่ 27 กันยายน 2017 REUTERS / Jorge Duenes

รถลาดตระเวนชายแดนสหรัฐฯขับผ่านชายแดนระหว่างสหรัฐฯและเม็กซิโกใกล้กับสถานที่ก่อสร้างต้นแบบแปดแห่งสำหรับกำแพงชายแดนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียในวันที่ 27 กันยายน 2017 REUTERS / Jorge ... มากกว่า

รถลาดตระเวนชายแดนสหรัฐฯขับผ่านชายแดนระหว่างสหรัฐฯกับเม็กซิโกใกล้กับสถานที่ก่อสร้างต้นแบบแปดแห่งสำหรับกำแพงชายแดนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียในวันที่ 27 กันยายน 2017 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
37/41
ผู้คนทำงานที่สถานที่ก่อสร้างแปดต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียเท่าที่เห็นจากตีฮัวนาเม็กซิโก 27 กันยายน 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ผู้คนทำงานที่สถานที่ก่อสร้างแปดต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียเท่าที่เห็นจากตีฮัวนาเม็กซิโก 27 กันยายน 2017 REUTERS / Jorge Duenes

ผู้คนทำงานที่สถานที่ก่อสร้างแปดต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียเท่าที่เห็นจากตีฮัวนาเม็กซิโก 27 กันยายน 2017 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
38/41
ผู้คนทำงานในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียที่สถานที่ก่อสร้างต้นแบบสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาเม็กซิโก 3 ตุลาคม 2560 REUTERS / Jorge Duenes

ผู้คนทำงานในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียที่สถานที่ก่อสร้างต้นแบบสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาเม็กซิโก 3 ตุลาคม 2560 REUTERS / Jorge Duenes

ผู้คนทำงานในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียที่สถานที่ก่อสร้างต้นแบบสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาเม็กซิโก 3 ตุลาคม 2560 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
39/41
คนงานใช้รถขุดที่สถานที่ก่อสร้างแปดต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียในวันที่ 27 กันยายน 2017 รูปที่ถ่าย 27 กันยายน 2017 REUTERS / Jorge Duenes

คนงานใช้รถขุดที่สถานที่ก่อสร้างแปดต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียในวันที่ 27 กันยายน 2017 รูปที่ถ่าย 27 กันยายน 2017 REUTERS / Jorge Duenes

คนงานใช้รถขุดที่สถานที่ก่อสร้างแปดต้นแบบสำหรับกำแพงชายแดนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกที่ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียในวันที่ 27 กันยายน 2017 รูปที่ถ่าย 27 กันยายน 2017 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
40/41
ผู้คนทำงานในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียที่สถานที่ก่อสร้างต้นแบบสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาเม็กซิโก 3 ตุลาคม 2560 REUTERS / Jorge Duenes

ผู้คนทำงานในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียที่สถานที่ก่อสร้างต้นแบบสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาเม็กซิโก 3 ตุลาคม 2560 REUTERS / Jorge Duenes

ผู้คนทำงานในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียที่สถานที่ก่อสร้างต้นแบบสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเม็กซิโกในภาพนี้ถ่ายจากด้านชายแดนเม็กซิกันในติฮัวนาเม็กซิโก 3 ตุลาคม 2560 REUTERS / Jorge Duenes
ปิด
41/41

อัพเดทล่าสุด

โฟกัสภาพ

การจัดอันดับข่าว

  1. ยินดีต้อนรับคิวบายินดีต้อนรับประกาศอย่างเป็นทางการจากการเยือนสมาชิกของราชวงศ์อังกฤษ
  2. ผู้จัดรายการโทรทัศน์ Laura Boyd กล่าวว่าการต่อสู้มะเร็งสามปีไม่ได้หยุดความฝันที่จะเป็นแม่
  3. Forbes จัดให้จอร์เจียเป็นหนึ่งใน 50 ประเทศธุรกิจชั้นนำ
  4. คน SKR มายากล! "แม่บ้านต้องต่อสู้"
  5. เนสท์เล่ชนะการต่อสู้ราคาสูงสำหรับหน่วยอาหารทารกไฟเซอร์
  6. Motorhead ยกเลิกกิ๊กในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากสุขภาพไม่ดีของผู้รับ
  7. จีนตัดโควต้าการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันรอบแรก - แหล่งที่มา
  8. เดลล์บอกลา Netbooks
  9. ยา Tekmira Ebola ประสบความสำเร็จในการศึกษาลิงขนาดเล็ก
  10. ด้วยหัวใจหมาในนั้นไม่เพียงมีความเสี่ยงต่อความเสียหายทางอารมณ์เท่านั้น แต่ยังถูกหลอกโดยคนโกหกอีกด้วย